(ΒΑΦ 8.1) Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις: Ταξινομικός προσδιορισμός και εκτίμηση της ποιότητας εμπορικών αρωματικών φυτών

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.1
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
8
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

  • Τις προδιαγραφές και οδηγίες της ΕΕ για την εκτίμηση της ποιότητας φυτών που διατίθενται στο εμπόριο ώς βότανα και/ή αρτυματικά.
  • Τον ταξινομικό προσδιορισμό φυτικών δειγμάτων που διατίθενται στο εμπόριο
  • Την «παραλαβή» των αιθερίων ελαίων με υδροαπόσταξη.
Προαπαιτήσεις: 

Τα μαθήματα ΒΑΦ 2.1 Χρήση εργαλείων ταξινόμησης φυτών και 2.5 Χημικές αναλύσεις

Περιεχόμενο: 

Προδιαγραφές της European Spice Association (ESA) και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο φυτών που διατίθενται ως βότανα και/ή αρτυματικά. Ταξινομικός προσδιορισμός και εκτίμηση της περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο δειγμάτων «φασκόμηλου» και «ρίγανης» που διατίθενται στο εμπόριο.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Διδακτικές Μέθοδοι: 
Εφαρμογή οδηγιών. Πρακτική (εργαστηριακή) εξάσκηση. Καθημερινή παρακολούθηση και καθοδήγηση του φοιτητή. Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση (προφορική και γραπτή) εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Άτυπη αξιολόγηση με βάση την καθημερινή εργασία του φοιτητή. Συγγραφή κειμένου. Δημόσια προφορική παρουσίαση και απάντηση ερωτήσεων.

Ο κάθε φοιτητής αξιολογείται για την ικανότητα που απέκτησε να:

  • Κατανοεί τις προδιαγραφές και οδηγίες της ΕΕ για την εκτίμηση της ποιότητας φυτών που διατίθενται στο εμπόριο ώς βότανα και/ή αρτυματικά.
  •  Προσδιορίζει ταξινομικά φυτικά δείγματα που διατίθενται στο εμπόριο
  • Εκτιμά την περιεκτικότητα σε αιθέριων έλαιο.
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Ακαδημαϊκό Έτος: