Βενετία Κούρτη

Ιδιότητα: 
Δασολόγος, Γραφείο Περιβάλλοντος ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Γραφείο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 54 124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 991136