Παντής Ιωάννης

Ιδιότητα: 
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Διεύθυνση: 
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΤΘ 119, 541 24 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 
2310 998254