(ΒΑΦ 8.1) Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.1
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Περιεχόμενο: 

Φοιτητής/τρια

Διδάσκων/ουσα

Μονάδα

Δ.Γιαννακοπούλου

Κ.Μ. Κουκ, Eρευνήτρια Β

ΕΘΙΑΓΕ, Τμήμα Αρωματικών Φυτών, Θέρμη Θεσ/νίκης

Ε. Δαλαμπίρα

Κ.Μ. Κουκ, Eρευνήτρια Β

ΕΘΙΑΓΕ, Τμήμα Αρωματικών Φυτών,  Θέρμη Θεσ/νίκης

Ε. Κουτούβελα

Ε. Χανλίδου, Λέκτορας

Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής & Φυτογεωγραφίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: