Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
2o
Πιστωτικές Μονάδες: 
60
Περιεχόμενο: 

 

Όνομα φοιτητή: Χ. Αδαμίδου

Θέμα: Εθνοβοτανική μελέτη των φαρμακευτικών φυτών της αγοράς της Ξάνθης

Επιβλέπουσα: Ρ. Καρούσου

 

Όνομα φοιτητή: Δ. Ζέρβας

Θέμα: Πρότυπα φυτικής ποικιλότητας σε περιοχές οικοτόνου στο όρος Βέρμιο

Επιβλέπων: Ι. Τσιριπίδης

 

Όνομα φοιτητή: Μ. Ζυγούρη

Θέμα: Εκτίμηση βιοποικιλότητας σε καλλιέργειες σιτηρών

Επιβλέπουσα: Ε. Χανλίδου

 

Όνομα φοιτητή: Α. Καλφαγιάννη

Θέμα: Χρήση των DNA barcodes ITS, matK και trnH-psbA για την ταυτοποίηση φυτών του γένους Mentha στη Χίο και στη Χερσόνησο Ερυθραία

Επιβλέπων: Κ. Βλαχονάσιος

 

Όνομα φοιτητή: Α. Κοκκινάκη

Θέμα: Εκτίμηση της ασυμμετρίας αναπτυξιακού προτύπου σε φυτικούς οργανισμούς

Επιβλέπων: Σ. Σγαρδέλης

 

Όνομα φοιτητή: Χ. Κωνσταντίνου

Θέμα: Ψηφιοποίηση δειγμάτων Herbarium: Η ομάδα των αρωματικών φυτών «τσάι του βουνού», είδη του γένους Sideritis

Επιβλέποντες: Σ. Κοκκίνη, Θ. Λαναράς

 

Όνομα φοιτητή: E. Μπέλλα

Θέμα: Μοριακή ποικιλότητα ελληνικών πληθυσμών ελάτης

Επιβλέπων: Α. Δρούζας

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: