Θεοδωρίδης Σπύρος

Ιδιότητα: 
Γεωπόνος, υποψήφιος διδάκτορας
Διεύθυνση: 
Universität Zürich, Institut fur Systematische Botanik, Zollikerstrasse 107, 8008 Zurich, Switzerland
Τηλέφωνο: 
+41 44 634 8440