Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Έτος Σπουδών: 
2o
Πιστωτικές Μονάδες: 
60
Περιεχόμενο: 

Τα θέματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των Βετών φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ, με τους αντίστοιχους  επιβλέποντες το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013  (συνεδρίαση αρ. 226/5-3-2013 της ΓΣΕΣ του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ) είναι τα εξής:

 

1. Όνομα φοιτητή: Ανδρίκου-Χαριτίδου Αρίστη

Θέμα ΜΔΕ: Παρακολούθηση φυτών που περιέχονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Eπιβλέπουσα: Ε. Χανλίδου

 

2. Όνομα φοιτητή: Κασαμπαλής Δημήτριος

Θέμα ΜΔΕ: Πρότυπα εξάπλωσης τύπων οικοτόπων της Ευρωπαϊκής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα.

Eπιβλέπων: Ι. Τσιριπίδης

 

3. Όνομα φοιτητή: Κομνηνού Ολυμπία

Θέμα ΜΔΕ: Αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Eπιβλέπουσα: Ρ. Καρούσου

 

4. Όνομα φοιτητή: Μαλανδράκη Βασιλική

Θέμα ΜΔΕ: Επίδραση υγρασίας και φωτισμού σε φυτά Salvia fruticosa.

Eπιβλέποντες: Θ. Λαναράς, Κ.Μ. Κουκ

 

5. Όνομα φοιτητή: Μποσνάκη Ελένη

Θέμα ΜΔΕ: Φυτεμένα δώματα στο ΑΠΘ: Καταγραφή και παρακολούθηση της Χλωρίδας.

Επιβλέπουσες: Σ. Κοκκίνη. Ε. Χανλίδου

 

6. Όνομα φοιτητή: Σπανίδη Ελένη

Θέμα ΜΔΕ: Βιολογική δραστικότητα εκχυλισμάτων αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας (οικογένεια Lamiaceae).

Επιβλέπουσα: Σ. Κοκκίνη

Ακαδημαϊκό Έτος: