Εκτίμηση κατάστασης φυτοποικιλότητας

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας  του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

  • Να κατανοούν την έννοια της φυτοποικιλότητας
  • Να γνωρίζουν τη φύση των δεδομένων για την εκτίμηση της κατάστασης φυτοποικιλότητας
  • Να κατανοούν τις αρχές των μεθόδων εκτίμησης της κατάστασης φυτοποικιλότητας
Προαπαιτήσεις: 

Βασικές γνώσεις Η/Υ, γνώσεις λειτουργικού συστήματος WinXP ή Win Vista, internet browser, αγγλική γλώσσα.

Περιεχόμενο: 

Η έννοια της φυτοποικιλότητας. H φύση δεδομένων φυτοποικιλότητας. H εκτίμηση της κατάστασης της φυτοποικιλότητας στο δίκτυο «Φύση 2000».

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Καθοδηγούμενη και αυτόνομη εργασία, συμμετοχή σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, πρακτική εξάσκηση, εκπόνηση και παρουσίαση (προφορική και γραπτή) εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Διαρκής αξιολόγηση και αξιολόγηση εργασίας. Ο κάθε φοιτητής αξιολογείται ως προς την ικανότητά του να:

  • Κατανοεί  τι είναι φυτοποικιλότητα,
  • Γνωρίζει τη φύση των δεδομένων και τις μεθόδους για την εκτίμηση της κατάστασης φυτοποικιλότητας
  • Να γνωρίζει τις αρχές των μεθόδων εκτίμησης της κατάστασης φυτοποικιλότητας
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική