Ευαισθητοποίηση του κοινού

Τύπος Μαθήματος: 
Επιλογής, επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα γνωρίζουν:

 • Τον τρόπο συγκέντρωσης και διάχυσης της πληροφορίας με εκθέσεις, θεάματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικά καφέ,
 • Να συντάσσουν δελτίο τύπου και να δημιουργούν αφίσα για την προσέλκυση του κοινού,
 • Να οργανώνουν δραστηριότητες παρουσίασης και να παρουσιάζουν επιστημονικά θέματα στο κοινό.
Προαπαιτήσεις: 

Γνώση χειρισμού Η/Υ, αγγλική γλώσσα.

Περιεχόμενο: 

Παρουσίαση τεχνικών μέσων και μεθοδολογίας που χρησιμοποιούνται για την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διάδοση εκλαϊκευμένης πληροφορίας σε θέματα επιστημών και τεχνολογίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
 • Bucchi, Μ., & Trench, Β. 2008. Handbook of public communication of science & technology. Routledge,New York.
 • Durant J. 1996. Museums and the Public Understanding of Science. Science Museum of London, London.
 • Gregory, J. & Miller, St. 1998. Science in Public: Communication, Culture & Credibility. Perseus Publishing, Cambridge, Massachusetts.
 • Hooper – Greenhill E. 1999. The educational role of the museum, 2nd edition. Routledge, London.
 • National Research Council, 2009. Learning Science in Informal Environments: People, Places, and Pursuits. The National Academies Press, Washington. (READ FREE ONLINE)
 • http://www.saasta.ac.za/scicom/about.shtml (Science Communication)
 • http://royalsociety.org/page.asp?id=3180 (Factors affecting science communication: a survey of scientists and engineers)
 • http://pus.sagepub.corn/cgi/content/abstract/6/3/279 (Scientists and the public understanding of science)
 • http://www.sigmaxi.org/programw/public/index.shtml (SigmaXi: The Scientific Research Society: Public Understanding of Science)
Διδακτικές Μέθοδοι: 
Συμμετοχική, συνεργατική και βιωματική προσέγγιση. Μικρές διαλέξεις, εφαρμογή οδηγιών, πρακτική εξάσκηση. Παρουσίαση του έργου τους σε κοινό στο τέλος του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Διαρκής αξιολόγηση, με βάση την καθημερινή συμμετοχή και την απόκτηση δεξιοτήτων στην εύρεση υλικού την διαμόρφωση και την παρουσίαση του σχετικά με τις δραστηριότητες των επιστημονικών μουσείων. Ο κάθε φοιτητής θα αξιολογηθεί στη γνώση και εμπειρία που απέκτησε γύρω από:

 • Τη συγκέντρωση και διάχυση της πληροφορίας με εκθέσεις, θεάματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικά καφέ,
 • Την οργάνωση δραστηριοτήτων παρουσίασης και την παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων στο κοινό,
 • Τη σύνταξη δελτίου τύπου και τη δημιουργία αφίσας για την προσέλκυση του κοινού.
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική