Μαλούπα Ελένη

Ιδιότητα: 
Ερευνήτρια, ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ
Διεύθυνση: 
Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εργαστήριο Προστασίας Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, 570 01 Θέρμη
Τηλέφωνο: 
2310 471613