Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των Βετών φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ

Θέμα Ομιλίας/Δραστηριότητας: 

Ημερομηνία: 
Thursday, March 30, 2017
Ώρα: 
13.30
Κτίριο: 
Βιολογίας
Αίθουσα: 
Κ. Καστρίτση (10ος όροφος)