Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των Βετών φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ

Θέμα Ομιλίας/Δραστηριότητας: 

Ημερομηνία: 
Friday, March 18, 2016
Ώρα: 
13:00-15:00
Κτίριο: 
Βιολογίας
Αίθουσα: 
Κ. Καστρίτσης (10ος όροφος)