Εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (συνεδρίαση αριθ. 506/16-11-2017) αποφάσισε την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 των παρακάτω υποψηφίων (κατά αλφαβητική σειρά):

1. Γιουρίεβα Βικτωρία

2. Παλλιά Τριανταφυλλιά

3. Πασχαλίδου Δέσποινα

4. Πύρκα Ιωάννα

5. Τζανίδης Γεώργιος

6. Χορευτάκης Μιχαήλ

Οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν στη συνέχεια από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.