Ορισμός Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των Βετών φοιτητών του ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ)

Ορισμός Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των Βετών φοιτητών του ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ), ΓΣΕΣ Τμήματος Βιολογίας 290-16.03.2017.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ /-ΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μεσεμανώλης Κωνσταντίνος

Χλωρίδα και χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων στη Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου (GR1220005)

Καρούσου Ρ., Τσιριπίδης Ι. (Επιβλέποντες),  Χανλίδου Ε.

Παρίντα Δήμητρα

Η αυτοφυής χλωρίδα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσίων

Κοκκίνη Στ., Μαλούπα Ε. (Επβλέπουσες), Τσιριπίδης Ι.

Σίσκας Ευάγγελος

Αναζήτηση υβριδίων σε αυτοφυείς πληθυσμούς ελάτης (Abies spp.) της Ελλάδας με τη χρήση μοριακών δεικτών

Δρούζας Α. (Επιβλέπων), Αρσενάκης Μ., Βλαχονάσιος Κ.  

Συκιώτη Αικατερίνη

Τα φυτά του γένους Aristotelia L’Her. στη Νότια Αμερική και την Ωκεανία

Κοκκίνη Στ. (Επιβλέπουσα), Δρούζας Α., Καρούσου Ρ.