Εγγραφή των εισακτέων φοιτητών (2016-2017) στο ΠΜΣ "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών"

Παρακαλούνται οι εισακτέοι φοιτητές στο ΠΜΣ "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών"  του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ να προσέλθουν στη  Γραμματεία του Τμήματος για την εγγραφή τους, από τη Δευτέρα 16/1/2017 έως την Παρασκευή 20/1/2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση-Δήλωση
  2. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο)
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (επικυρωμένο αντίγραφο)
  4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (απλή)
  5. Μια φωτογραφία