Εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (συνεδρίαση αριθ. 286/24-11-2016) αποφάσισε την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 των παρακάτω υποψηφίων (κατά αλφαβητική σειρά):

  1. Δεληγιάννης Ελευθέριος
  2. Κέκη Μαρία
  3. Μακρή Σοφία
  4. Πουλάκη Στεφανία
  5. Ράπτης Δημήτριος
  6. Σιάρακα Κωνσταντίνα – με την προϋπόθεση λήψης πτυχίου και εγγραφής της πριν την έναρξη των μαθημάτων 

Οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν στη συνέχεια από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.