Παντερής Εμμανουήλ

Ιδιότητα: 
Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
epanter@bio.auth.gr
Τηλέφωνο: 
2310 998908