Μάνος Μανώλης

Ιδιότητα: 
Επιχειρηματίας, Ιδιοκτήτης της ΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ
Διεύθυνση: 
Γ. Παπανδρέου 28 ,Γάζι, 71414 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 
2810 821284