Παυλίδου Ελένη

Ιδιότητα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
231 0 99-8147