Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των Βετών φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ

Θέμα Ομιλίας/Δραστηριότητας: 

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Φεβρουάριος 27, 2015
Ώρα: 
11.00-14.00
Κτίριο: 
Βιολογίας
Αίθουσα: 
Κ. Καστρίτσης (10ος όροφος)