Πετρίδου Γεωργία

Ιδιότητα: 
Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΛΚΕ ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, 54 624 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 996741