Λιόντα-Μίγγα Χριστίνα

Ιδιότητα: 
Υπεύθυνη Τμήματος Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, 54 624 Θεσσαλονίκη