Κωτσάκης Κώστας

Ιδιότητα: 
Καθηγητής ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 997245