Ομιλία του Μ. Παντερή

Θέμα Ομιλίας/Δραστηριότητας: 

“Εφαρμογές ανοσοεντοπισμού στη μικροσκοπία φυτικών δειγμάτων”

 

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιούλιος 4, 2013
Ώρα: 
12.15-14.00
Προσκεκλημένος Ομιλητής: 
Κτίριο: 
Βιολογίας
Αίθουσα: 
8.20
Διοργανωτής: 
ΠΜΣ ΒΑΦ
Βίντεο: 

flash player icon