Ομιλία του Σ. Πυρίντσου

Θέμα Ομιλίας/Δραστηριότητας: 

«In situ διαχείριση σπάνιων και ενδημικών φυτών»

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Ιούλιος 2, 2013
Ώρα: 
12.00-15.00
Προσκεκλημένος Ομιλητής: 
Διοργανωτής: 
ΠΜΣ ΒΑΦ