Νικολόπουλος Δημοσθένης

Ιδιότητα: 
Μέλος ΕΕΔΙΠ, ΓΠΑ
Διεύθυνση: 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Ιερά Οδός 75, Βοτανικός
Τηλέφωνο: 
210-5294281