Ελευθεροχωρινός Ηλίας

Ιδιότητα: 
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Διεύθυνση: 
Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 998629