Χριστίνα Λιόντα-Μίγγα

Ιδιότητα: 
Υπεύθυνη Τμήματος Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, 54 624 Θεσσαλονίκη