(ΒΑΦ 8.2) Πρακτική άσκηση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.2
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Περιεχόμενο: 
Φοιτητής

Μονάδα

Υπεύθυνος μονάδας

Επόπτης

Χ. Πισμίρη

Γραφείο Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Β. Κούρτη

Κοκκίνη Σ.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: