Αλβανού Λυδία

Ιδιότητα: 
Δρ Βιολόγος, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα
Διεύθυνση: 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, 57 300, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 
2310794811