Στεφανάκη Αναστασία

Ιδιότητα: 
Δρ. Βιολογίας, ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 104, 54 124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 
2310 998586