Καρακώστας Θεόδωρος

Ιδιότητα: 
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Διεύθυνση: 
Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310998456