Αραμπατζής Γεώργιος

Ιδιότητα: 
Αναπληρωτής Ερευνητής, ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ
Διεύθυνση: 
Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων , 57400 Σίνδος
Τηλέφωνο: 
2310798790