Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
2o
Πιστωτικές Μονάδες: 
60
Περιεχόμενο: 

 

Όνομα φοιτητή: Γιαννακοπούλου Δήμητρα

Θέμα: Διαφοροποίηση λειτουργικών χαρακτηριστικών αγγειοφύτων κατά μήκος μιας βαθμίδας μετάβασης από το αστικό προς το φυσικό περιβάλλον 

Επιβλέπων: Ι. Τσιριπίδης 

 

Όνομα φοιτητή: Δαλαμπίρα Ευρώπη – Σοφία 

Θέμα: Καλλιέργεια αυτοφυών ειδών του γένους Salvia(φασκόμηλο) 

Επιβλέποντες: Κ.Μ. Κουκ, Θ. Λαναράς 

 

Όνομα φοιτητή: Κουτούβελα Ευγενία. 

Θέμα: Βιοποικιλότητα στα αγρο-οικοσυστήματα: Σύνθεση της αυτοφυούς χλωρίδας και αλλαγές της στο χρόνο. 

Επιβλέπουσα: Ε. Χανλίδου 

 

Όνομα φοιτητή: Πισμίρη Χριστίνα 

Θέμα: Χωρικά πρότυπα ποικιλότητας φυτών στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης 

Επιβλέποντες: Σ. Σγαρδέλης, Ρ. Καρούσου

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: