(ΒΑΦ 8.2) Πρακτική άσκηση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.2
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Περιεχόμενο: 
 

 

Φοιτητής

Μονάδα

Υπεύθυνος μονάδας

Επόπτης

Α. Ανδρίκου – Χαριτίδου

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμωνα

Λ. Αλβανού

Ε. Χανλίδου

Ο. Κομνηνού

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ.

Χ. Λιόντα – Μίγγα

 

Σ. Κοκκίνη

Ε. Μποσνάκη

Γραφείο Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Β. Κούρτη

Σ. Κοκκίνη

Ε. Σπανίδη

APIVITA ΑΕΒΕ

Α. Τσουκαλάς

Θ. Λαναράς

 
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: