(ΒΑΦ 8.1) Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.1
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Περιεχόμενο: 
 

 
Φοιτητής

Θέμα

Διδάσκων

Δ. Κασαμπαλής

Οργάνωση και διαχείριση βάσεων δεδομένων βλάστησης

Ι. Τσιριπίδης

Β. Μαλανδράκη

Αρωματικά φυτά και αιθέρια έλαια

 

Κ.Μ. Κουκ

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: