(ΒΑΦ 8.2) Πρακτική άσκηση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.2
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Περιεχόμενο: 

Φοιτητής

Επόπτης

Υπεύθυνος Μονάδας

Μονάδα

Κουτούμπ Κ.

Σ. Κοκκίνη

Δ. Σφενδόνη

Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙΚΑΜ) ΑΠΘ

Μαστρογιάννη Α.

Α. Δρούζας

Π. Μαδέσης

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ),  ΕΚΕΤΑ

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: