(ΒΑΦ 8.1) Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.1
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Φοιτητής

Τίτλος

Διδάσκοντες

Αραμπατζή Α.

Ταξινομικός προσδιορισμός και εκτίμηση της ποιότητας  δειγμάτων «ρίγανης» του εμπορίου

Καρούσου Ρ.

Μερτζανίδης Δ.

DNA barcoding σε αυτοφυή φυτά

Βλαχονάσιος Κ. – Κοκκίνη Σ.

Παπαντωνάκη Η.

DNA barcoding σε αυτοφυή φυτά

Βλαχονάσιος Κ. – Χανλίδου Ε.

Σαμαρά Ε.

Αρωματικά φυτά και αιθέρια έλαια

Λαναράς Θ. – Κουκ Κ.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: