Χοντολίδου Ελένη

Ιδιότητα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 997367