Σταυρόπουλος Γ.

Ιδιότητα: 
Γεωπόνος Έρευνας και Ανάπτυξης της Εταιρείας Κορρές Φυσικά Προϊόντα
Διεύθυνση: 
Δροσίνη και Τατοϊου 3, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο: 
+ 30 213 01 88 800