Ομιλία του Α. Μαζάρη

Θέμα Ομιλίας/Δραστηριότητας: 

"Ατομοκεντρικά Μοντέλα - ανάλυση βιωσιμότητας Πληθυσμών"

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιούνιος 6, 2013
Ώρα: 
12.00-15.00
Προσκεκλημένος Ομιλητής: 
Κτίριο: 
Βιολογίας
Αίθουσα: 
8.20
Διοργανωτής: 
ΠΜΣ ΒΑΦ
Βίντεο: 

flash player icon