Ανακοινώσεις

Εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών" για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ αποφάσισε (συνεδρίαση αριθ. 269/16-12-2015) την εισαγωγή των παρακάτω υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών" για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (κατά αλφαβητική σειρά):

Συνεντεύξεις των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)»

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)» του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ θα γίνουν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015,  ώρα 11.00, στην αίθουσα 8.20 του 8ου ορόφου του κτιρίου Βιολογίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να  έχουν μαζί τους σε έντυπη μορφή όλα τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν ηλεκτρονικά με την αίτησή τους.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών», 2015-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ)

(αριθ. ΦΕΚ 3020/07-11-2014)

Ορισμός επιβλεπόντων πρωτοετών φοιτητών

Επιβλέποντες πρωτοετών φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος Βιολογίας 257/6-3-2015):

Φοιτητής/τρια

Επιβλέποντας/ουσα

Αγγελική Καζεπίδου

Στέλλα Κοκκίνη

Κωνσταντίνος Μεσεμανώλης

Κωνσταντίνος Βλαχονάσιος

Ισμήνη Μπαλτσαβιά

Ρεγγίνα Καρούσου

Ευάγγελος Σίσκας

Θωμάς Λαναράς

Εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών" για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ αποφάσισε (συνεδρίαση αριθ. 256/26-02-2015) την εισαγωγή των παρακάτω υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών" για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (κατά αλφαβητική σειρά):

  1. Καζεπίδου Αγγελική
  2. Μεσεμανώλης Κωνσταντίνος
  3. Μπαλτσαβιά Ισμήνη
  4. Σίσκας Ευάγγελος
  5. Συκιώτη Αικατερίνη
  6. Τσουλκανάκη Ουρανία
Ορισμός εξεταστών των ΜΔΕ

Ως εξεταστές των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των Βετών φοιτητών του ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ) ορίστηκαν (ΓΣΕΣ αρ. 255/10-2-2015) οι εξής:

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Επιβλέπων /- ποντες

ΘΕΜΑ

Εξεταστής/-στες

Πρόσκληση (2η) υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών»2014-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ) (Αρ. ΥΑ 175424/Β7, ΦΕΚ 3020/τ. Β’/07-11-2014)

Εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών" για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ αποφάσισε (συνεδρίαση αριθ. 254/29-01-2015) την εισαγωγή των παρακάτω υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών" για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (κατά αλφαβητική σειρά):

  1. Μεσεμανώλης Κωνσταντίνος
  2. Μπαλτσαβιά Ισμήνη
  3. Συκιώτη Αικατερίνη
  4. Τσουλκανάκη Ουρανία 

Οι ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (2014-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ)

Ορισμός επιβλεπόντων πρωτοετών φοιτητών

Ως επιβλέποντες των Α’ετών φοιτητών που θα έχουν μαζί με την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ΒΑΦ την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας της φοίτησής τους ορίστηκαν (συνεδρίαση αριθ. 237/21-2-2014 της ΓΣΕΣ του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ) οι παρακάτω διδάσκοντες: 

Σελίδες