Επικαιρότητα

Εκδήλωση για την υποδοχή των νέων φοιτητών και τον αποχαιρετισμό των αποφοίτων του ΠΜΣ ΒΑΦ
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 2008-2009

Συνάντηση με τον Η. Ελευθεροχωρινό, Kαθηγητή της Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ:  Συζήτηση-αξιολόγηση του ΠΜΣ ΒΑΦ. 11/11/2009. (φωτογραφίες)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2011-2012
  • Ομιλία της Δρ. Μαρίας Παχιαδάκη, Woods Hole Oceanographic Institute, με θέμα "Τεχνολογίες αλληλούχισης νέας γενιάς στην εξερεύνηση της μικροοργανισμικής ποικιλότητας. 9/11/2012.
Ομιλία της Sophie Nadot

Towards a sustainable management of biodiversity

Σελίδες