Επικαιρότητα

Ομιλία του Ε.Π. Ελευθερίου

 "Δομή επιστημονικής εργασίας"

Ομιλία της Σ. Τσακίρη

 "Παρουσίαση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ"

 

Ομιλία της Χ. Λιόντα-Μίγγα

 "Παρουσίαση της  Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ και των υπηρεσιών που προσφέρει"

Ομιλία της Γ. Πετρίδου

"Παρουσίαση της Επιτροπής Ερευνών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ."

Ομιλία του Ε.Π. Ελευθερίου

 "Οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία"

 

Παρακολούθηση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Παρακολούθηση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα»

Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα»

Εκδήλωση για την υποδοχή των νέων φοιτητών και τον αποχαιρετισμό των αποφοίτων του ΠΜΣ ΒΑΦ
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 2008-2009

Συνάντηση με τον Η. Ελευθεροχωρινό, Kαθηγητή της Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ:  Συζήτηση-αξιολόγηση του ΠΜΣ ΒΑΦ. 11/11/2009. (φωτογραφίες)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2011-2012
  • Ομιλία της Δρ. Μαρίας Παχιαδάκη, Woods Hole Oceanographic Institute, με θέμα "Τεχνολογίες αλληλούχισης νέας γενιάς στην εξερεύνηση της μικροοργανισμικής ποικιλότητας. 9/11/2012.

Σελίδες