Επικαιρότητα

Ομιλία του Α. Μαζάρη

"Εργαλεία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δικτύων προστατευόμενων περιοχών"

Ομιλία του Κ. Κωτσάκη

"Η αρχαιολογία και βιολογία σήμερα"

Ομιλία της Δ. Βώκου

 "Το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών"

Ομιλία του Ε.Π. Ελευθερίου

 "Δομή επιστημονικής εργασίας"

Ομιλία της Σ. Τσακίρη

 "Παρουσίαση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ"

 

Ομιλία της Χ. Λιόντα-Μίγγα

 "Παρουσίαση της  Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ και των υπηρεσιών που προσφέρει"

Ομιλία της Γ. Πετρίδου

"Παρουσίαση της Επιτροπής Ερευνών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ."

Ομιλία του Ε.Π. Ελευθερίου

 "Οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία"

 

Παρακολούθηση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Παρακολούθηση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα»

Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα»

Σελίδες