Επικαιρότητα

Ομιλία της Ε. Παυλίδου

“Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης: Εφαρμογές σε φυτικά δείγματα”

Ομιλία του Μ. Μάνου

“Εμπορία αρωματικών φυτών στην Κρήτη”

Ομιλία της Κ. Γρηγοριάδου

" ΜΥΡΤΙΣ: Μια μικρή οικογενειακή επιχείριση "

 

Ομιλία του Σ. Πυρίντσου

«In situ διαχείριση σπάνιων και ενδημικών φυτών»

Ομιλία του Χ. Σασλή-Λαγουδάκη

 “Φυλογενετικά δέντρα στη μελέτη της βιοποικιλότητας”

Ομιλία του Γ. Καραμπουρνιώτη

“Επίδραση των κλιματικών αλλαγών στη χλωρίδα του πλανήτη”

Ομιλία του Δημήτρη Κουρέα

“Ηλεκτρονικά εργαλεία και πρότυπα του σημασιολογικού ιστού στη δημοσίευση και αξιοποίηση δεδομένων βιοποικιλότητας”.

Ομιλία του Α. Μαζάρη

"Ατομοκεντρικά Μοντέλα - ανάλυση βιωσιμότητας Πληθυσμών"

Ομιλία του Μ. Ζουλουμίδη

"Η ιστορία της Spirulina by Algae AEGE"

 

Ομιλία του Α. Μποζαμπαλίδη

"Σχηματισμός των αδένων και έκκριση του αιθερίου ελαίου στο εξωκάρπιο των εσπεριδοειδών"

Σελίδες