Επικαιρότητα

Ομιλία του Σ. Πυρίντσου

«In situ διαχείριση σπάνιων και ενδημικών φυτών»

Ομιλία του Χ. Σασλή-Λαγουδάκη

 “Φυλογενετικά δέντρα στη μελέτη της βιοποικιλότητας”

Ομιλία του Γ. Καραμπουρνιώτη

“Επίδραση των κλιματικών αλλαγών στη χλωρίδα του πλανήτη”

Ομιλία του Δημήτρη Κουρέα

“Ηλεκτρονικά εργαλεία και πρότυπα του σημασιολογικού ιστού στη δημοσίευση και αξιοποίηση δεδομένων βιοποικιλότητας”.

Ομιλία του Α. Μαζάρη

"Ατομοκεντρικά Μοντέλα - ανάλυση βιωσιμότητας Πληθυσμών"

Ομιλία του Μ. Ζουλουμίδη

"Η ιστορία της Spirulina by Algae AEGE"

 

Ομιλία του Α. Μποζαμπαλίδη

"Σχηματισμός των αδένων και έκκριση του αιθερίου ελαίου στο εξωκάρπιο των εσπεριδοειδών"

Ομιλία του Α. Μαζάρη

"Εργαλεία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δικτύων προστατευόμενων περιοχών"

Ομιλία του Κ. Κωτσάκη

"Η αρχαιολογία και βιολογία σήμερα"

Ομιλία της Δ. Βώκου

 "Το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών"

Σελίδες