Επικαιρότητα

1η Ομιλία του Ε.Π. Ελευθερίου

Βιομηχανική αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας του  κυτταρικού τοιχώματος

2η Ομιλία του Ε.Π. Ελευθερίου

Δομή επιστημονικής εργασίας

Ομιλία του Κ. Γεωργίου

Εποπτεία και αξιολογηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα: Σκοπός και οργάνωση της μελέτης

Ομιλία της Π. Δεληπέτρου

Εποπτεία και αξιολογηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα: Μεθοδολογία

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
Παρουσιάσεις προτάσεων για Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Οι Αετείς φοιτητές θα παρουσιάσoυν τις προτάσεις τους για τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που θα εκπονήσουν στο δεύτερο έτος του ΠΜΣ.

Παρουσιάσεις των μαθημάτων "8.1 Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις" και "8.2 Πρακτική Άσκηση"
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2009-2010

Δραστηριότητες που οργάνωσε το ΠΜΣ ΒΑΦ

Εκπαιδευτκιές Δραστηριότητες 2010-2011

Δραστηριότητες που οργάνωσε το ΠΜΣ ΒΑΦ

Ομιλίες της Ε. Χοντολίδου

1. "Οδηγίες προς ναυτιλομένους: ορθολογικοί τρόποι διαχείρισης της επιστημονικής εργασίας"

2. "Από τον αλφαβητισμό στον κριτικό γραμματισμό και τους πολυγραμματισμούς"

Οι ομιλίες θα μεταδοθούν μέσω διαδικτύου (για να τις παρακολουθήσετε πατήστε το κόκκινο τετραγωνάκι)

Σελίδες