Επικαιρότητα

Το ΠΜΣ ΒΑΦ συμμετέχει στις εκδηλώσεις "ΑΠΘ την ΚΥΡΙΑΚΗ"

Τις Κυριακές του  Μαΐου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετατρέπεται στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο της χώρας, διοργανώνοντας σειρά εκδηλώσεων για το κοινό με τίτλο «ΑΠΘ την Κυριακή».

Παρακολούθηση της τελετής απονομής βραβείων επιχειρηματικότητας ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Οι πρωτοετείς φοιτητές του ΠΜΣ ΒΑΦ παρακολούθησαν την τελετή απονομής βραβείων επιχειρηματικότητας ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε φοιτητές του ΑΠΘ που οργανώθηκε από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΑΠΘ.

 

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των Βετών φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ

Παρουσιάσεις εργασιών του μαθήματος 8.1 "Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις"
2η παρουσίαση προόδου των ΜΔΕ
Οργάνωση δραστηριοτήτων από τους Αετείς φοιτητές του ΠΜΣ ΒΑΦ στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση ΑΠΘ

Οι Α’ετείς φοιτητές του ΠΜΣ ΒΑΦ οργανώνουν στα πλαίσια του μαθήματος ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, δραστηριότητες για τη Φυτοποικιλότητα της Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα.

2η Oμιλία της Sophie Nadot

APG classification

Ομιλία του Bertrand Gakière

Plant adaptations to dry environments

Ημερίδα: Ομιλία της Sophie Nadot, Παρουσιάσεις προόδου ΜΔΕ, Παρουσίαση ΜΔE
Ομιλία του Δ. Κουρέα

Scratchpads: The virtual research environment for biodiversity data

Η ομιλία θα γίνει μέσω webconference. Για να συμμετέχετε δείτε τις οδηγίες.

 

Σελίδες