Επικαιρότητα

Παρουσιάσεις εργασιών του μαθήματος 8.1 "Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις"
2η παρουσίαση προόδου των ΜΔΕ
Οργάνωση δραστηριοτήτων από τους Αετείς φοιτητές του ΠΜΣ ΒΑΦ στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση ΑΠΘ

Οι Α’ετείς φοιτητές του ΠΜΣ ΒΑΦ οργανώνουν στα πλαίσια του μαθήματος ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, δραστηριότητες για τη Φυτοποικιλότητα της Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα.

2η Oμιλία της Sophie Nadot

APG classification

Ομιλία του Bertrand Gakière

Plant adaptations to dry environments

Ημερίδα: Ομιλία της Sophie Nadot, Παρουσιάσεις προόδου ΜΔΕ, Παρουσίαση ΜΔE
Ομιλία του Δ. Κουρέα

Scratchpads: The virtual research environment for biodiversity data

Η ομιλία θα γίνει μέσω webconference. Για να συμμετέχετε δείτε τις οδηγίες.

 

1η Ομιλία του Ε.Π. Ελευθερίου

Βιομηχανική αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας του  κυτταρικού τοιχώματος

2η Ομιλία του Ε.Π. Ελευθερίου

Δομή επιστημονικής εργασίας

Ομιλία του Κ. Γεωργίου

Εποπτεία και αξιολογηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα: Σκοπός και οργάνωση της μελέτης

Σελίδες