Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών», 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο  

«Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ)

ΦΕΚ 3020/07-11-2014

Ορισμός Επιβλεπόντων Αετών Φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΒΑΦ  

(ΓΣΕΣ Τμήματος Βιολογίας 292/30-03-2017)

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ -ΤΡΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δεληγιάννης Ελευθέριος

Δρούζας Ανδρέας

Κέκη Μαρία

Καρούσου Ρεγγίνα

Ορισμός Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των Βετών φοιτητών του ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ)

Ορισμός Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των Βετών φοιτητών του ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ), ΓΣΕΣ Τμήματος Βιολογίας 290-16.03.2017.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ /-ΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μεσεμανώλης Κωνσταντίνος

Έναρξη μαθημάτων των νέων φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ

έναρξη των μαθημάτων των νέων φοιτητών του ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ) » θα γίνει τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, ώρα 10.00, αίθουσα 8.20 (8ος όροφος κτιρίου Βιολογίας).

Οι φοιτητές θα πρέπει να έρθουν με τους φορητούς υπολογιστές τους καθώς και καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο (UTP patch cord) και να έχουν ήδη: 

Εγγραφή των εισακτέων φοιτητών (2016-2017) στο ΠΜΣ "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών"

Παρακαλούνται οι εισακτέοι φοιτητές στο ΠΜΣ "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών"  του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ να προσέλθουν στη  Γραμματεία του Τμήματος για την εγγραφή τους, από τη Δευτέρα 16/1/2017 έως την Παρασκευή 20/1/2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (συνεδρίαση αριθ. 286/24-11-2016) αποφάσισε την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 των παρακάτω υποψηφίων (κατά αλφαβητική σειρά):

Συνεντεύξεις των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)», 2016-2017

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)» του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ θα γίνουν την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016,  ώρα 11.00, στην αίθουσα 8.20 του 8ου ορόφου του κτιρίου Βιολογίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να  έχουν μαζί τους σε έντυπη μορφή όλα τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν ηλεκτρονικά με την αίτησή τους.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών», 2016-2017

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο  

«Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ)

Ορισμός επιβλεπόντων των πρωτοετών φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ

Επιβλέποντες πρωτοετών φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος Βιολογίας 272/7-4-2016):

Έναρξη μαθημάτων των νέων φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ

H έναρξη των μαθημάτων των νέων φοιτητών του ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ) » θα γίνει τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016, ώρα 10.00, αίθουσα 8.20 (8ος όροφος κτιρίου Βιολογίας).

Οι φοιτητές θα πρέπει να έρθουν με τους φορητούς υπολογιστές τους καθώς και καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο (UTP patch cord) και να έχουν ήδη: 

Σελίδες